การจองรถยนต์ส่วนกลาง

    Car Center Reserve


      1. ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษจิกายน 2562 เป็นต้นไป

      2. ระบบจองรถยนต์ส่วนกลางจะ เปลี่ยนการใช้งานจากแบบฟอร์มกระดาษมาที่ ERP ODOO

      3. โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่เมนู e-Services > ERP ODOO

      4. เข้าใช้งานด้วย USERNAME & PASSWORD ที่ต้องการออกเอกสาร

      5. เลือกเมนู FM Services > Car Center Reserve

      สามารถดูวิธีการใช้งานเพิ่มเติมโดยละเอียดได้ที่ คู่มือการใช้งาน Car Center Reserve

กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบ Odoo ในด้านการใช้งาน หรือแจ้งปัญหาเทคนิคต่าง ๆ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
แผนก FM (คุุณบี 1122 / คุุุุณแนน 1111)
แผนก IT (คุณดีน 1297)